Důležité dokumenty

 Veřejné zakázky

 

 

Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 1“, evidovaného pod číslem 23RRDU2-0001 byla podpořena dotací ve výši 2 000 000 Kč z Královehradeckého kraje

 „Cyklostezka úsek Jaroměř – Rychnovek“, evidovaného pod číslem 23RRDU2-0004 byla podpořena dotací ve výši 4 000 000 Kč z Královehradeckého kraje

„Studie trasování – úsek Rychnovek – okruh v.n. Rozkoš“, evidovaného pod číslem 23RRDU2-0005 byla podpořena dotací ve výši 135 000 Kč z Královehradeckého kraje

„Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 2 – 1. část“ evidovaného pod číslem 22RGI02-0345,  byla podpořena dotací ve výši 10 801 939 Kč z Královehradeckého kraje

 

„Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 2 – 2. část“ evidovaného pod číslem 22RGI02-0346 byla podpořena dotací ve výši 9 953 003,97 Kč z Královehradeckého kraje

„Profesionalizace DSO Kladská stezka“, evidovaného pod číslem 23RRD02-0003 byla podpořena dotací ve výši 40 000 Kč z Královehradeckého kraje

„Podpora profesionálního vedení DSO Kladská stezka“, evidovaného pod číslem 22RGI01-0176 byla podpořena dotací ve výši 400 000 Kč z Královehradeckého kraje

„Profesionalizace DSO Kladská stezka“, evidovaného pod číslem 22RRD02 009 byla podpořena dotací ve výši 80 000 Kč z Královehradeckého kraje

„Podpora profesionálního vedení DSO Kladská stezka“, evidovaného pod číslem 22RGI01 byla podpořena dotací ve výši 320 848 Kč z Královehradeckého kraje

 

 

„DÚR + DSP pro společné povolení a DPS pro provedení stavby včetně rozpočtu úsek Jaroměř-Rychnovek Kladské stezky“, evidovaného pod číslem 22RRDU2-0010 byla podpořena dotací ve výši 387 000 Kč z Královehradeckého kraje

„Realizace stavby cyklotrasy „Cyklookruh Rozkoš“ úsek 5“, evidovaného pod číslem 21RGI02-0194 byla podpořena dotací ve výši 4 000 000 Kč z Královehradeckého kraje


Studie budoucího využití lokality Poloostrova Rozkoš, vč. vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality“
RGI02-170 byl podpořen dotací ve výši 260 150,- Kč z Královéhradeckého kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013280

Název projektu: Cyklookruh okolo Rozkoše – úsek č.7

Celkové způsobilé výdaje projektu: 11.209.473,- Kč

Příspěvek EU (ERDF): 10.648.999,35 Kč (95%)

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka podal žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 10. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují – IROP- Cyklodoprava mezi Úpou a Metují II. Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 11.209.473,- Kč. Z toho 95% představuje příspěvek EU, zbylých 5% tvoří spolufinancování Svazku. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31.12.2021

Předmětem realizace projektu je vybudování nového úseku cyklostezky v délce 1,745 km v úseku Kleny – Česká Skalice. Hlavním smyslem a cílem projektu je prostřednictvím vybudování této nové cyklostezky zvýšit podíl udržitelné formy dopravy na území MAS Mezi Úpou a Metují a tím zajistit dostatečnou, provázanou a kvalitní infrastrukturu, která nezpůsobí zvýšenou zátěž pro životní prostředí.

Projekt napomůže k dalšímu rozvoji cyklodopravy v regionu a zároveň přispěje ke svedení cyklistické dopravy z pozemní komunikace I/33 velmi zatížené automobilovou dopravou.

Cyklodoprava je jedním z pilířů udržitelného růstu a kvality života v regionu, realizace projektu vede k cílené podpoře cyklistiky jako významné součásti udržitelné mobility. Realizace projektu přispěje ke snižování podílu automobilové dopravy ve prospěch zejména cyklistické dopravy.


ČINNOST SVAZKU OBCÍ KLADSKÁ STEZKA V ROCE 2021

BYLA PODPOŘENA Z GRANTU KHK KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE  

 


 DSO Kladská stezka oznamuje vyhlášení těchto veřejných zakázek malého rozsahu:

1. Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na realizaci akce STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ – ÚSEK 6
2. Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na realizaci akce STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ – ÚSEK 7
Podrobnější informace naleznete v přílohách

 

Přílohy úsek 6

Přílohy úsek 7

Dotaz

 


Důležité dokumenty svazku

Rozpočtové opatření 2/2024

Rozpočtové změny č. 2

Schváleno 13.2.2024

Vyvěšeno 13.2.2024

Rozpočtové opatření 1/2024

Rozpočtové změny č. 1

Schváleno 10.1.2024

Vyvěšeno 10.1.2024

Rozpočet DSO na rok 2024

Vyvěšeno 13. 12. 2023

Schváleno 13. 12. 2023

 


Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

Vyvěšeno 13. 12. 2023

Schváleno 13. 12. 2023


Návrh rozpočtu DSO na rok 2024

Vyvěšeno 13. 11. 2023

 


Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

Vyvěšeno 13. 11. 2023

Závěrečný účet svazku za rok 2022 – včetně příloh

Schváleno 2.6.2023

Vyvěšeno 7.6.2023

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022- včetně příloh

Vyvěšeno 14.4.2023

Rozpočtové opatření 8/2023

Rozpočtové změny č. 8

Schváleno 13.12.2023

Vyvěšeno 13.12.2023

Rozpočtové opatření 7/2023

Rozpočtové změny č. 7

Schváleno 13.11.2023

Vyvěšeno 13.11.2023

Rozpočtové opatření 6/2023

Rozpočtové změny č. 6

Schváleno 8.8.2023

Vyvěšeno 8.8.2023

Rozpočtové opatření 5/2023

Rozpočtové změny č. 5

Schváleno 11.7.2023

Vyvěšeno 11.7.2023

Rozpočtové opatření 4/2023

Rozpočtové změny č. 4

Schváleno 2.6.2023

Vyvěšeno 2.6.2023

Rozpočtové opatření 3/2023

Rozpočtové změny č. 3

Schváleno 17.4.2023

Vyvěšeno 17.4.2023

Rozpočtové opatření 2/2023

Rozpočtové změny č. 2

Schváleno 20.3.2023

Vyvěšeno 20.3.2023

Rozpočtové opatření 1/2023

Rozpočtové změny č. 1

Schváleno 27.1.2023

Vyvěšeno 27.1.2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Schváleno 9.12.2022

Vyvěšeno 14.12.2022

 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

Schváleno 9.12.2022

Vyvěšeno 14.12.2022

Rozpočtové opatření 8/2022

Rozpočtové změny č. 8

Schváleno 9.12.2022

Vyvěšeno 14.12.2022

 

Rozpočtové opatření 7/2022

Rozpočtové změny č. 7

Schváleno 8.11.2022

Vyvěšeno 8.11.2022

Návrh rozpočtu DSO na rok 2023

Schváleno 8. 11. 2022

Vyvěšeno 8. 11. 2022

 


Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

Vyvěšeno 8. 11. 2022

Rozpočtové opatření 6/2022

Rozpočtové změny č. 6

Schváleno 5.8.2022

Vyvěšeno 5.8.2022

Rozpočtové opatření 5/2022

Rozpočtové změny č. 5

Schváleno 2.6.2022

Vyvěšeno 2.6.2022

Závěrečný účet svazku za rok 2021

Schváleno 2.6.2022

Vyvěšeno 2.6.2022

Adresný záměr

Schváleno 28. 4. 2022

Vyvěšeno 28. 4. 2022

 

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021

Schváleno 28. 4. 2022

Vyvěšeno 28. 4. 2022

 

Rozpočtové opatření 3 a 4/2022

Schváleno 28. 4. 2022

Vyvěšeno 28. 4. 2022

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci „Kladská stezka – úsek Jaroměř – Rychnovek“

 


Rozpočtové opatření 2/2022

Schváleno 4. 3. 2022

Vyvěšeno 10. 3. 2022

 


Rozpočtové opatření 1/2022

Schváleno 25. 1. 2022

Vyvěšeno 25. 1. 2022

 


Schválený rozpočet DSO na rok 2022

Schváleno 16. 12. 2021

Vyvěšeno 22. 12. 2021

 


Schválený střednědobý výhled svazku na roky 2023-2024

Schváleno 16. 12. 2021

Vyvěšeno 22. 12. 2021

 


Rozpočtové opatření 8/2021

Schváleno 16. 12. 2021

Vyvěšeno 22. 12. 2021

 


Návrh rozpočtu DSO na rok 2022

Schváleno 25. 11. 2021

Vyvěšeno 30. 11. 2021

 


Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno 30. 11. 2021

 


Rozpočtové opatření 7/2021

Schváleno 23. 11. 2021

Vyvěšeno 30. 11. 2021

 


Rozpočtové opatření 6/2021

Schváleno 3. 11. 2021

Vyvěšeno 5. 11. 2021

 


Rozpočtové opatření 5/2021

Schváleno 15. 10. 2021

Vyvěšeno 18. 10. 2021

 


Rozpočtové opatření 4/2021

Schváleno 14. 9. 2021

Vyvěšeno 14. 9. 2021

 


Schválený závěrečný účet svazku za rok 2020

Schváleno 10. 6. 2021

Vyvěšeno 11. 6. 2021

 


Rozpočtové opatření 3/2021

Schváleno 1. 6. 2021

Vyvěšeno 4. 6. 2021

 


Návrh závěrečný účet svazku za rok 2020

Vyvěšeno 17. 5. 2021

 


Rozpočtové opatření 2/2021

Schváleno 14. 5. 2021

Vyvěšeno 15. 5. 2021

 


Schválený střednědobý výhled svazku na roky 2022-2024

Schváleno 14. 5. 2021

Vyvěšeno 15. 5. 2021

 


Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

Vyvěšeno 14. 4. 2021

 


Rozpočtové opatření 1/2021

Schváleno 9. 4. 2021

Vyvěšeno 13. 4. 2021

 


 

Schválený střednědobý výhled svazku na roky 2021 – 2023

Schváleno 17. 12. 2020

Vyvěšeno 18. 12. 2020

 


Schválený rozpočet DSO na rok 2021

Schváleno 17. 12. 2020

Vyvěšeno 18. 12. 2020

 


Rozpočtové opatření 4/2020

Schváleno 17. 12. 2020

Vyvěšeno 18. 12. 2020

 


 

Návrh střednědobý výhled svazku 2021-2023

Vyvěšeno 30 .11. 2020

 


Návrh rozpočtu DSO na rok 2021

Vyvěšeno 30. 11. 2020

 


Rozpočtové opatření 3/2020

Schváleno 4. 9. 2020

Vyvěšeno 7. 9. 2020

 


Rozpočtové opatření 2/2020

Schváleno 23. 6. 2020

Vyvěšeno 23. 6. 2020

 


Schválený závěrečný účet svazku 2019

Schváleno 23. 6. 2020

Vyvěšeno 25. 6. 2020

 


Návrh závěrečného účtu svazku 2019

Vyvěšeno dne 25. 5. 2020

 


Rozpočtové opatření 1/2020

Schváleni dne 28. 2. 2020

Vyvěšeno dne 28. 2. 2020


Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023

Schváleno dne 19. 12. 2019

Vyvěšeno dne 27. 12. 2019

 


Schválený rozpočet 2020

Schváleno dne 19. 12. 2019

Vyvěšeno dne 27. 12. 2019 

 


Rozpočtové opatření 5/2019

Schváleno dne 19. 12. 2019

Vyvěšeno dne 27. 12. 2019

 


Návrh rozpočtu 2020

Vyvěšeno dne 28. 11. 2019

 


Návrh rozpočtového výhledu 2021-2023

Vyvěšeno dne 28. 11. 2019

 


Rozpočtové opatření 4/2019

Schváleno dne: 8. 11. 2019

Vyvěšeno dne: 18. 11. 2019

 


Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Schváleno dne: 22. 8. 2019

Vyvěšeno dne: 15. 9. 2019

 


Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 


Rozpočtové opatření 3/2019

Schváleno dne: 23. 7. 2019

Vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 


Schválený závěrečný účet za rok 2018

Schváleno dne: 21. 5. 2019

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2019

 


Návrh závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno dne: 15. 4. 2019

 


Rozpočtové opatření 2/2019

Schváleno dne: 21. 5. 2019

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2019

 


Rozpočtové opatření 1/2019

Schváleno dne: 14. 3. 2019

Vyvěšeno dne: 20. 3. 2019

 


Schválený rozpočet 2019 DSO Kladská stezka

Schváleno dne: 20. 12. 2018

Vyvěšeno dne: 2. 1. 2019

 


Návrh rozpočtu 2019 DSO Kladská stezka

Schváleno dne: 29. 11. 2018

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2018

 


Další dokumenty

Zápisy z Valné hromady

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánky na Valnou hromadu