POZVÁNKA

Na zasedání VII. Valné hromady DSO Kladská stezka

Ve úterý 8.11.2022 v 8:00 hodin

v zasedací místnosti RM na MěÚ Česká Skalice

Program:

1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření č.7
3) Volba předsedy a místopředsedy DSO
4) Schválení výše členských příspěvků
5) Pojištení svazku – nabídka
6) Dodatek Povodí Labe
7) Fakturace Ing. Nývlt
8) Dodatek ke smlouvě úsek č. 5
9) Úsek č. 2, úsek Jaroměř Rychnovek – financování – kraj
10) Informace o dotačních možnostech – ČR- PL, IROP
11) Stav zpracování PD Jaroměř- Rychnovek
12) Diskuze – Smlouvy – věcná břemena, geodetické zaměření, jednání
Povodí Labe

 

Česká Skalice, 27. října 2022

Ing. Zuzana Jungwirthová

Předsedkyně DSO Kladská stezka